Az Európai Bizottság 10 prioritása

Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke:

„Újjá kell építeni a hidakat Európában, és vissza kell szerezni az európai polgárok bizalmát. Ehhez meg kell erősíteni a demokratikus legitimitást, az uniós szakpolitikának pedig az előttünk álló legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívásokra kell összpontosítani.”

Annak érdekében, hogy mindezekkel a kihívásokkal meg tudjunk bírkózni, a bizottság az alábbi 10 prioritás teljesítését határozta meg kiemelt célként.

1.      Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak

Az Európai Bizottság kiemelt prioritásnak tekinti, hogy Európa gazdasága ismét növekedési pályára álljon, és hogy az adósságállomány növekedése nélkül új munkahelyek jöjjenek létre.

2.      Összekapcsolt digitális egységes piac

A Bizottság azt kívánja elérni, hogy mindenki számára javuljon a hozzáférés a digitális árukhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a megbízható, nagysebességű infrastruktúrákhoz, és hogy mindenki a lehető legnagyobb mértékben ki tudja aknázni a digitális gazdaságban rejlő előnyöket.

3.      Ellenállóképes energiaunió és jövőbe mutató éghajlat-politika

A Bizottság gondoskodni kíván arról, hogy a lakosság és a vállalkozások számára az energiaellátás biztonságos, megfizethető és környezetbarát legyen. Ha körültekintőbben használjuk fel az energiát, és fellépünk az éghajlatváltozás ellen, azáltal nemcsak gyermekeink jövőjébe fektetünk be, hanem a munkahelyteremtés és a gazdaság növekedését is előmozdítjuk. Első lépésben az Európai Uniónak teljesíteni kell az általa vállalt célt, hogy 2030-ra legalább 40%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ehhez arra van szükség, hogy többet ruházzunk be a megújuló energiaforrások kiaknázásába.

4.      Megerősített iparon alapuló, integráltabb és méltányosabb belső piac

Az uniós gazdaság integrációja a legjobb módja annak, hogy megbírkózzunk a globalizáció kihívásaival. Az Európai Uniónak teljesen ki kell építenie az áruk és szolgáltatások belső piacát, hogy annak előnyeivel élve az európai vállalkozások és ágazatok a globális gazdasági színtéren is sikeresen megállják a helyüket. Ez előmozdítja a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. A méltányos, hatékony, növekedésbarát és átlátható adózás szintén fontos eleme ennek a prioritásnak.

5.      Integráltabb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió

A globáis gazdasági válságra válaszul az Európai unió és tagállamai határozottan léptek fel: több úttörő jellegű intézkedést is meghoztak, noha sokszor – különösen az uniós polgárok szempontjából – nehéz döntésekről volt szó, melyek esetenként nem számoltak kellő mértékben a társadalmi következményekkel. Most eljött az ideje annak, hogy levonjuk a tanulságokat, és ezekre építve javítsuk a gazdasági kormányzást, illetve kiteljesítsük a gazdasági és monetáris uniót. Ezt az „öt elnök jelentése” alapján kell megvalósítani, melynek kidolgozását Jean-Claude Juncker elnök irányította.

6.      Ésszerű és kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal

Az Európai Bizottság jelenleg kereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat az Amerikai Egyesült Államokkal. A cél az, hogy az EU és az USA között a lehető legnagyobb mértékben megnyíljanak a kereskedelmi és beruházási lehetőségek. Ez mindkét gazdasági térben elő fogja mozdítani a munkahelyteremtést és a növekedést.

7.      A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége

Az EU nem pusztán az áruk és a szolgáltatások közös piaca. Az Unió fundamentumát a következő értékek jelentik: emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok tisztelete. A Bizottság nem fogja szem elől téveszteni ezeket az értékeket a terrorizmus, az emberkereskedelem, a csempészet és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem során.

8.      Elmozdulás egy új migrációs politika felé

A világot megrázta annak a több ezer migránsnak a sorsa, akik életük veszélyeztetésével próbálnak meg eljutni az Európai Unióba. Nem lehet és nem szabad egyetlen uniós országot sem kitenni annak, hogy egyedül kelljen óriási migrációs nyomással megbirkóznia. Az Európai Unió fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy emberi életeket mentsen meg, fellépjen az emberkereskedelem ellen és együttműködjön a származási és tranzit országokkal. Ennél is fontosabb az Európai Bizottság arra irányuló törekvése, hogy megszűnjenek azok az okok, melyek előidézik, hogy az emberek elmeneküljenek a lakóhelyükről, és máshová vándoroljanak: a szegénység, a háborúskodás, az üldöztetés, az emberi jogok megsértése és a természeti katasztrófák okozta pusztítás.

9.      Erőteljesebb globális szerepvállalás

Az ukrajnai politikai válság és a feszült közel-keleti helyzet világossá tette, hogy az Európai Uniónak erőteljesebb közös külpolitikát kell folytatnia.

10.   A demokratikus változás uniója

Az utóbbi években egyre többen azt észlelik – és ezt az európai parlamenti választások eredménye is tükrözi -, hogy az Európai Unió eltávolodott az uniós polgároktól, és túlzottan bürokratikussá vált. A polgárok azt várják el az Uniótól, hogy érdemi megoldást találjon a gazdasági és társadalmi téren jelentkező fontos kihívásokra. Erre való tekintettel a Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság munkaprogramjai számottevően csökkentik az új kezdeményezések számát, visszavonnak egyes korábbi jogszabályjavaslatokat és felülvizsgálják a hatályos szabályozást.

Csatolt állományok: