Üdvözöljük a

Április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása - Tájékoztató

honlapján!

-
üzlet a hálón

Kamarai rendezvények

<< 2020 Augusztus >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása - Tájékoztató

2020. április 15.

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló rendelet alapján a munkavállaló a munkáltatóval az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást, ha a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozások leépítésének megelőzése, a munkahelyek védelme érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. 

Kapcsolódó dokumentumok és további részletes tájékoztató a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat honlapjáról tölthető le: 

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/601/Gazdasagvedelmi_Akcioterv_2020_aprilis_16tol_elerheto_a_Munkahelyvedelmi_bertamogatas_csokkentett_munkaidos_foglalkoztatas_tamogatasa

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának elérhetősége:

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet/foglalkoztatasi-munkaugyi-es-munkavedelmi-foosztaly

 

Támogatás 2020. április 16-tól nyújtható.

 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha

 

a) a munkavállaló

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és
 • nem tölti a felmondási idejét,

b) a munkaadó

 • a  vele  munkaviszonyban  álló,  vele  együttes  kérelmet  benyújtó  munkavállalót  csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • a  bb)  ponttal  összefüggésben  munkavégzés  átütemezésére  nyitva  álló  munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig  kimerítette,
 • legalább hat hónapja működik, és
 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,

c) a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

 

Speciális feltételek

 

A támogatás akkor nyújtható, ha

 • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • a munkaadó
  - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
  - nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban és
  - 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
  - a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
 • A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
 • A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
 • A támogatás köztehermentes.

Kötelezettségek

 • A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy
  - csökkentett munkaidőben,
  - a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.
 • A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
  - a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
  - azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
  - azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
 • A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
  - a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
  --A munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására
  --Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.

  - azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
  - azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a  támogatás  feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
  - azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,
  - azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

Kizáró okok

 

Megszűnik a támogatás,

 • ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,
 • ha a munkavállaló
  - munkaviszonya megszűnik,
  - a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
 • ha a munkaadó
  - a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül,
  - a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
 • ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,
 • ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A támogatás időtartama: 3 hónap

 

Támogatás mértéke:

 

A havi távolléti díj harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a.

 

Támogatás összege:

 

A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét (214.130 Ft)

A fentiek figyelembevétele mellet a támogatás maximálisan nyújtható összege: 74.945 Ft/hó/munkavállaló

 

csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú;

egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól

távolléti  díj:  a  veszélyhelyzet  kihirdetésének  napjára  az  Mt.  148.  §-a  szerint  számított  távolléti  díj, melynek megállapításakor  figyelembe  kell  venni   a   felszolgálási   díj   mértékének   megállapításáról,  valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM  rendelet  szerinti felszolgálási díjat is;

 

Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz
Család és Karrier Pont
VALI Vállalkozói Információ
Aktuális pályázatokhoz kattintson ide