Üdvözöljük a

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

honlapján!

-
üzlet a hálón

Kamarai rendezvények

<< 2020 Augusztus >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Szerző: Juhász Eszter | 2016. október 17.

A kamara mellett működő Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (korábban a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság) a gazdasági igényekre alapozva minden évben meghatározza azt a 10 2015-től 20 hiányszakmát, ahol a leginkább szükség lenne szakember utánpótlásra.

Akár havi 50.000 Ft szakiskolai ösztöndíjat is kaphatnak a hiányszakmát tanuló szorgalmas diákok.

Ez idáig csak a szakiskolai tanulók kaphattak a kormányrendeletben kiadott szakmákban szakiskolai ösztöndíjat, de a jövőben a szakgimnáziumban tanulók is jogosultak már a szakmatanulást ösztönző juttatásra az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítésekben.

 

A Magyar Közlöny 2016/125 számában olvasható a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendelet, amely 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.  Ezzel egy időben hatályát veszti a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani.

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, - az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó - szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

·         érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon, vagy

·         érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

Az ösztöndíj megilleti azon tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében – a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

Az ösztöndíj a tanév első félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján kell megállapítani.

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint, majd a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

·         2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

·         3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

·         3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

·         4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

·         4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

·         3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

·         3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

·         4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,

·         4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló tanulmányait nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja,

·         az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint,

·         a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az előzőekben meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

·         a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben

·         szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy

·         valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy

az adott tanévben

·         évfolyamismétlésre kötelezés esetén,

·         attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy

·         meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat meghatározott köznevelési intézmény vagy meghatározott szakképzési centrum végzi. A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,51-et, vagy második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák a megfelelő szintre fejlesztésre kerüljenek, és a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra. A felzárkóztató oktatást heti két órában és maximum négyfős csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató oktatást végző tanárt, ha oktatói tevékenységét a meghatározott időkereteken felül végzi, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj illeti meg.

Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás

·         igénylése a 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendelet 1. melléklete,

·         támogatása a 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendelet 2. melléklete

szerint történik.

 

A Magyar Közlöny 164. számában megjelent a Kormány 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről.

 

Az NSZFH tájékoztatását a kapcsolodó anyagokban olvashatják.

 

 

 

Mellékeljük a Megyei ösztöndíjra jogosító szakmákat a 2017/2018. tanévben

 

 

 

 

 

 

Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz
Család és Karrier Pont
VALI Vállalkozói Információ
Aktuális pályázatokhoz kattintson ide